Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek

Aandacht voor kwaliteit

Het Schateiland is een democratische school. Inspraak van ouders, kinderen en teamleden zijn nodig om de kwaliteit van de school hoog te houden. Daarom wordt er eens per twee jaar een tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders en medewerkers. Leerlingen vragen we jaarlijks naar hun mening over de school. De resultaten en eventuele acties worden teruggekoppeld via de nieuwsbrief.

Daarnaast is er binnen Het Schateiland een leerlingenparlement waarin leerlingen vertegenwoordigd zijn uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Eens per zes weken komt het parlement bij elkaar om te bespreken wat zeker behouden moet blijven op Het Schateiland en wat verbeterd zou kunnen worden.