Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang

Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang

Het Schateiland heeft een samenwerkingsverband met Twinkel voor de buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang is gehuisvest in het gebouw van obs het Schateiland. Vanaf schooljaar 2024/2025 zal Twinkel op deze locatie ook een peuterspeelzaal starten. 
 

Buitenschoolse opvang

Algemeen
De inpandige BSO wordt georganiseerd door Twinkel.  Op de BSO zijn ervaren pedagogisch medewerkers voor de kinderen beschikbaar. Er wordt van alles gedaan en er zijn veel mogelijkheden om te spelen en creatief bezig te zijn!

Daarnaast is de buitenschoolse opvang een plek waar:
  • de kinderen voorop staan, waar ze zich veilig en geborgen voelen en zichzelf mogen zijn;
  • kinderen hun vrije tijd doorbrengen en waar ze andere kinderen ontmoeten;
  • we met de kinderen zoeken naar een invulling waarbij ontspannen, beleven en ervaren, binnen en buiten centraal staan.
Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Twinkel via Twinkel Kinderopvang Gouda, tel. (0182) 53 19 48. Een berekening maken van de kosten kan hier Bereken netto kosten kinderopvang 

Openingstijden 

Voorschoolse opvang:
Voorschoolse opvang wordt aangeboden vanaf 7:30 uur. De leidsters ontvangen de kinderen in een gezellige BSO-ruimte.  Voor de school begint, brengt de leidster de jongste kinderen naar de verschillende klassen.
 
Naschoolse opvang:
Naschoolse opvang start, zodra basisschool het Schateiland stopt. De BSO-leidsters halen de jongste kinderen op uit de verschillende groepen. De oudere kinderen vinden zelf hun weg. De BSO sluit om 18:30 uur.

Vakantieopvang is mogelijk van 7:30 uur tot 18:30 uur. Ook tijdens studiedagen van leerkrachten en andere vrije uren van de school waarop buitenschoolse opvang wordt aangeboden is de BSO geopend.
 

Groepssamenstelling

 
Binnen de BSO worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de groep wordt er gewerkt in kleinere groepen.

Per 10 kinderen is één leidster aangesteld. In zowel het activiteitenaanbod als in de indeling van de groepsruimtes wordt zorgvuldig rekening gehouden met de verschillen in behoeftes van jongere en oudere kinderen.

De kinderen worden in een eigen groepsruimte opgevangen, waar ze wat kunnen eten en drinken, een activiteit kunnen doen en zich kunnen ontspannen. Daarnaast bestaat voor de kinderen ook de mogelijkheid om buiten te spelen of deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten bijv. in gymzaal of speellokaal.


Peuterspeelzaal

Algemeen
 
Bij Peuteropvang Schateiland van Twinkel Gouda is peuteropvang  voor kinderen in de leeftijd van 2,5 - 4 jaar. Onze peuteropvang ochtenden zijn van maandag t/m vrijdag van 8:30-12:30 uur. Alle kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen naar onze peuteropvang. Wij vangen op een ochtend maximaal 16 kinderen op. Er zit wel een verschil in de vergoeding.

Tijdens de peutergroep zijn wij vooral bezig met spelen, door spelen leren kinderen het meest. Je kunt kinderen vertellen hoe je de tafel dekt, maar door het zelf te doen leren kinderen veel meer en het is ook nog eens leuk. Alle medewerksters die op de peutergroep staan zijn VVE-geschoold. Uk & Puk is een ontwikkelingsgericht VVE programma. Spel en ontwikkeling is de basis, wij als leidsters sluiten aan waar nodig.

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Twinkel via Twinkel Kinderopvang Gouda 
 

Openingstijden

De peuterspeelzaal is geopend:
van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur - 12:30 uur.

U kunt zelf bepalen hoeveel ochtenden uw kind naar de peuterspeelzaal komt. Gedurende de vakanties van basisschool het Schateiland is de peuterspeelzaal gesloten. De VVE wordt aangeboden voor gemiddeld 16 uur per week.


VVE:

Om kinderen te ondersteunen die door hun opvoeding of omgeving onvoldoende voorbereid zijn op het leren op school wordt de mogelijkheid van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) geboden. Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen met name door hun taal- (en reken)vaardigheden te vergroten, maar ook door het vroegtijdig opsporen van achterstanden op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden.