Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Ontwikkelen van de school

De medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een wettelijk verplicht advies- en overlegorgaan van een school. Hierin zitten afgevaardigden van ouders en van leerkrachten. Bij de MR-vergaderingen is de directeur (als adviseur) aanwezig. Ook is iedere belangstellende van harte welkom als toehoorder, want MR-vergaderingen zijn openbaar. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. In deze vergaderingen gaat het over het beleid dat op de school wordt gevoerd. Wilt u een ervaring of mening doorgeven aan de MR? Mail dat dan aan: mr.hetschateiland@stichtingklasse.nl 
 

Welke bevoegdheden heeft de MR?

Kort gezegd heeft de MR  advies- of instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp. Deze bevoegdheden zijn wettelijk vastgesteld.
 

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Er is ook nog een overkoepelend overleg binnen de Stichting Klasse, namelijk de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In deze raad zitten afgevaardigden van alle MR-en van de openbare scholen van Stichting Klasse. Hier worden voornamelijk bovenschoolse beleidszaken besproken. De GMR vergaderingen zijn eens per tien weken.