School vol verhalen

School vol verhalen

School vol verhalen

Wij zijn 'een school vol verhalen'. De kinderen leren zich uiten in woord, schrift en gebaar. Ze leren vertellen, luisteren, communiceren, een dialoog aangaan en zo verschillende meningen af te wegen. Kinderen ontdekken hun eigen verhaal en ook het verhaal van anderen.