Instroommoment nieuwe kleuters

Instroommoment nieuwe kleuters

Hoe werkt het?

Aanmelden van kleuters (en overige leerlingen) is het hele jaar mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie, Madelinde Landweer.
 

Gesprek

Tijdens dit oriëntatiegesprek krijgt u informatie over de school. Indien u hierna besluit uw kind bij ons op school te plaatsen, vult u een aanmeldformulier in en levert dit in bij de school. Daarna ontvangt u een bevestiging van de aanmelding.


Kennismaken

Enige tijd voordat uw kind 4 jaar wordt, nodigt de groepsleerkracht u uit om een afspraak te maken, voor een eerste kennismaking, na schooltijd. De leerkracht laat uw kind de klas zien en spreekt met u een aantal wen-ochtenden af, zodat uw kind alvast een kijkje kan nemen bij ons op school. De eerste schooldag is in principe de eerste dag na de vierde verjaardag.


Inschrijving

Indien uw kind op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zit, wordt er contact opgenomen om informatie op te vragen. Bij leerlingen die tussentijds wisselen van school, zullen wij u altijd vragen of wij contact op mogen nemen met de huidige school van uw kind(eren). Pas na contact met de huidige school besluiten wij kinderen wel of niet in te schrijven. Na inschrijving vragen wij een onderwijskundig rapport op van uw kind(eren).