Extra activiteiten

Extra activiteiten

Schoolkamp

Aan het begin van groep 8 gaan de kinderen op kamp. Dit evenement duurt drie dagen.
 

Schoolreisje

Jaarlijks gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreisje.
 

Museumbezoek en excursies

De meeste bezoeken aan tentoonstellingen, musea, bedrijven, hebben te maken met projecten. Soms gaat een hele groep op stap, soms een klein groepje.
 

Sport- en speldag

Deze dag is voor alle kinderen van de school.
 

Schoolvoetbal

Jaarlijks doen we met de groepen 5 t/m 8 mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi wordt georganiseerd door de KNVB en vindt plaats op velden in en rond Gouda.
 

Aanbod werkgroep kunstzinnige vorming

Jaarlijks bezoeken de onder-, midden- en bovenbouw een voorstelling georganiseerd door de plaatselijke werkgroep kunstzinnige vorming. Dit kan een voorstelling zijn van een poppentheater, maar ook een film of een toneelstuk.
 

Kinderboerderij en centrum voor natuur- en milieu-educatie

Elk jaar maken de onder-, midden- en bovenbouw een keuze uit het aanbod van de lessen van het centrum voor natuur- en milieu-educatie.
 

Brede School Gouda

Het Schateiland is aangesloten bij de Brede School Gouda. Het belangrijkste doel van de Brede School is het vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen. De Brede School organiseert, in samenwerking met tal van organisaties in Gouda,  jaarlijks meer dan 2.000 activiteiten. Het gaat daarbij  zowel om activiteiten onder schooltijd als na schooltijd. Het aanbod is breed: kunst en cultuur, sport, natuur, techniek, taal/lezen en zorg&welzijn.