Dit is het Schateiland

Dit is het Schateiland

Een gemoedelijke buurtschool

Het Schateiland is een gemoedelijke buurtschool in de wijk Bloemendaal (Gouda). Bij ons op school dagen we kinderen uit om hun eigen verhaal te ontdekken en te maken. Dat doen we door uitdagend onderwijs te bieden. We werken in jaargroepen volgens het model Handelings Gericht Werken. Zo bieden we onderwijs op
maat en volgen we de ontwikkelingen van kinderen op de voet door middel van toetsen, observaties en kindgesprekken. Naast een stevige basis van rekenen en taal is er op onze school veel aandacht voor verhalen.
Zo leren kinderen presenteren, werken met tablets en organiseren we vaak leuke en creatieve activiteiten. Het Schateiland is een school waar uw kind zich snel thuis zal voelen.
 

Ieder kind is welkom

Het Schateiland is een openbare school. Dat wil zeggen dat iemands levensovertuiging, cultuur, ras en maatschappelijke positie geen rol speelt bij toelating. Iedereen is welkom, onze school is een bonte verzameling van verschillende mensen met even zo vele verschillende meningen. Wij zijn voor integratie en niet voor segregatie. De leerlingen wordt geleerd respect te hebben voor anderen en hun opvattingen. Die verschillen maken onze school bruisend en leerzaam. Kortom, onze school vormt een afspiegeling van de maatschappij en is dus een goede voorbereiding op het samenleven en samenwerken met verschillende mensen.

Gestructureerd werken

Op het Schateiland wordt gewerkt in jaargroepen. In die groepen wordt gewerkt volgens het model Handelings Gericht Werken. Dat betekent dat iedere leerling onderwijs op maat krijgt aangeboden. Iedere leerling wordt intensief gevolgd door middel van toetsen, observaties en kindgesprekken. Aan de hand van deze gegevens wordt een leerplan gemaakt. Dit plan wordt steeds geëvalueerd en bijgesteld.

In alle klassen wordt dezelfde organisatiestructuur gehanteerd:

 1. Er wordt gewerkt met dag- en weektaken. Kinderen worden hiermee meer eigenaar van hun leerproces en leren te plannen en verantwoordelijkheid te nemen.
 2. Er is een instructietafel waar indien nodig verlengde instructie gegeven kan worden aan een groepje kinderen.
 3. Kinderen hebben allemaal een dobbelsteen op hun tafel met daarop een groen vlak (je  mag met mij overleggen), een rood vlak (ik ben aan het werk en wil niet gestoord worden) en een vraagteken (ik heb een vraag voor de leerkracht)
 4. Voor de klas hangt een stoplicht dat aangeeft of het stil moet zijn, of er zachtjes overlegd mag worden of dat er gewoon gepraat mag worden.

Goede basis voor later

Natuurlijk krijgen kinderen bij ons goed onderwijs! Dat betekent een goede basis op het gebied van rekenen en taal. Bijzonder aan onze school is dat er veel aandacht is voor verhalen. Ook leer je bij ons bijvoorbeeld presenteren, werken we met tablets en organiseren we vaak leuke en creatieve activiteiten.

Zo gaan we met elkaar om

 1. Op Het Schateiland accepteren en respecteren we elkaar.
 2. Op Het Schateiland luisteren we naar elkaar.
 3. Op Het Schateiland  gedragen we ons vriendelijk, zijn we beleefd, groeten we elkaar en zorgen we dat we plezierig spelen en werken.
 4. Op Het Schateiland werken we samen. 
 5. Op Het Schateiland zorgen we goed voor de materialen en zorgen we er samen voor dat de school er netjes en verzorgd uitziet.
 6. Op Het Schateiland proberen we ons werk zo goed mogelijk te doen en daarom werken we ook in de gangen en de hal zo zachtjes mogelijk.
 7. Op Het Schateiland komen we op tijd naar school.