Waar we voor staan

Waar we voor staan

Verbinding

Het Schateiland is geen eilandje. We staan in verbinding met onze omgeving. Dat betekent dat iedereen welkom is bij ons en dat we open communicatie heel belangrijk vinden. Zowel tussen kinderen onderling, als richting ouders en de buurt. Bij ons worden kinderen gehoord en gezien. Verbinding betekent voor ons ook: samen leren. Met elkaar beslissingen nemen en conflicten oplossen. Net zoals dat later in de echte wereld gaat. Daarom zijn we aangesloten bij het concept van de Vreedzame School.
 

Verbeelding

Ons onderwijs spreekt tot de verbeelding. Je leert bij ons om te ontdekken wie je bent en waar jij goed in bent. We dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we door uitdagend en actueel onderwijs te bieden. Onderwijs dat helemaal past bij deze tijd. 


Verrijking

Op Het Schateiland word je elke dag een stukje rijker. We weten nog niet precies welke beroepen kinderen gaan uitoefenen. Wel weten we dat dit waarschijnlijk deels andere beroepen zijn dan die we nu kennen. Daarom leer je bij ons vaardigheden die je nodig hebt in de wereld van morgen. Daarbij reiken we kinderen van alles aan. Zodat jouw verhaal iedere dag iets completer wordt. Daarbij geven we kinderen de verantwoordelijkheid om hun eigen leerproces ook zelf deels vorm te geven.