School vol verhalen

School vol verhalen

Leren uiten in woord, schrift en gebaar

Wij zijn 'een school vol verhalen'. De kinderen leren zich uiten in woord, schrift en gebaar. Ze leren vertellen, luisteren, communiceren, een dialoog aangaan en zo verschillende meningen af te wegen.